Translators and Transcribers

Početak rada

Oni koji volonterski transkribuju i prevode video zapise šire ideje globalnoj publici. Jezici na koje najviše pretendujemo su njemačiki, mandarinski,španski i francuski.


Tok rada

Titlovi prolaze niz koraka prije postavljanja:

1. Transkripcija

IBB Talks pripreme originalni tekst.

2. Prevod

Titlovi se prevode sa izvornog na ciljni jezik, koristeći prost onlajn interfejs.

3. Lektura

Titlove lektoriše iskusan volonter, koji je već dodao titlove na sadržaj u trajanju od minimum 90 minuta.

4. Odobravanje

Prije objavljivanja, lektorisani prevodi su odobreni od strane Kordinatora za jezike ili nekog od osoblja IBB Talks.


Ukokoliko bi voljeli da učestvujete u prevođenju ili transkripciji naših video zapisa, molim vas da se prijavite kroz centar za volontere. Sledeći link će vas odvesti do registracije gdje možete da se prijavite da pomognete. Hvala!

Sign Up / Sign In


Za uputstva kako se prijaviti i postati volonter u IBB Talks pogledajte ovaj kratak video sa uputstvom.

[vimeo 166752629 w=100 h=563]

Za uputstva kako da transkribujete ili prevedete video zapise i postanete važan dio našeg tima pogledajte ovaj kratak video tutorijal.

[vimeo 166759284 w=100 h=563]

 

Share This